Historia

 

1587 är årtalet för omstruktureringen i Europa. Luthers reformationsideér får fler och fler anhängare och i Spanien förbereder Philip den II sig för slaget mot England - och 30 års krig står för dörren.

 

I denna händelsefulla tid blir Alte Salzspeicher - det gamla saltlagret - byggt. I den lilla fiskebyn Heiligenhafen märks det emellertid ännu inte något av osäkerheten i Europa. Menighetsrådet hade precis bekräftat ordern till det nya lagret eftersom kyrkans lager inte längre räckte till åt de indrivna intäkterna.I det nya lagret skulle avgifterna från bönderna i och omkring Heiligenhafen deponeras. Dessa avgifter var till en stor del korn.

 

Hantverkarna arbetade uteslutande för hand med tegelsten, stenblock och taksten. Själva dom tjocka bjälkarna som än i dag är i gott skick i korsvirkeshuset blev sågade för hand. Med hjälp av bara    dessa     bjälkar   kunde vetenskapsmän från Christian-Albrecht-unisversitetet i Kiel

senare fastslå åldern av saltlagret, eftersom virket blev fällt år 1586 för att användas till bebyggelse omkring ett år senare.

 

Det gamla saltlagret blev emellertid inte använt till korn under lång tid, då det var svåra tider för Heiligenhafen. Under det trettioåriga kriget blev den gamla sjöfarts- och fiskebyn utnyttjad som skådeplats. Gränslandets greve Friedrich af Baden-Durlach gick i land i Heiligenhafen med otaliga skepp. Därefter följde tider med både inkvarteringar, trupper på genommarsch och beslagtagelser. Lagerhuset stod så gott som tomt i dessa år och när det inte finns något så har kejsaren tappat sin rätt. Befolkningen hade blivigt fattiga och kyrkan underlät därför att kräva in stora avgifter.

 

Efter att det ännu en gång under det "nordiska krig" hade det kommit soldater till halvön och Heiligenhafen kom tillbaka efterhand. Det gamla saltlagret blev nu först och främst använt som saltlager och det var inte bara fiskare som använde de värdefulla mineralerna till att salta fisk. Kvinnorna hämtade också dagligen sitt salt till hushållningen. Fram till ombyggnaden år 1971 var det gamla huset lager för Heiligenhafens fiskeriandelssällskap.

 

Det var 100 år sedan byggnaden senast blev renoverad. Detta kan ses vid inskriften "Otto 1871". Målarmästare Otto hade kalkat väggarna 1871 och därefter hände ingenting på lång tid. Beslutet om att restaurera lagerbyggnaden blev taget i sista sekunden, för efter 375 år var byggnaden nära att förfalla. Det var nästan bestämt att den skulle rivas. Golvsänkningarna hade gjort så att murarna kom på sned och man kunde vänta sig att det skulle rasa samman när som helst.

 

Fridlysningsmyndigheterna, byn Heiligenhafen och Engelhard restaurations-kaeden gick samman för att överta de enorma restaureringskostnaderna. Arkitekten från Lütjenburg. Dipl. Ing. Eberhard Nass, som är specialist i detta slags bygge blev anlitad för restaureringen. Det var också han som hittade hantverkare som fortfarande förstod sig på den gamla byggkonsten och de lyckades att bevara stilen i det gamla huset. Efter nästan 3 år var det klart att det "gamla saltlagret" var räddat.

 

Nu har saltlagret fungera i många år som restaurang med historisk atmosfär och den 1 april 2009 blev Sven Wichmanns dröm verklighet då han öppnade sin egen restaurang med STEK- OCH PANNKAKSHUS i detta gamla saltlager.

Bokning


Boka online.


Sök